Ashampoo Burning Studio

Ashampoo Burning Studio 21.6

Cháy dữ liệu trên đĩa CD, DVD và Blu-Ray đĩa
Người dùng đánh giá
4.0  (1,541 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
21.6.1 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
ashampoo GmbH & Co. KG

Tạo bản sao lưu của tập tin của bạn trên đĩa, ghi phim vào đĩa DVD và Blu-Rays, tạo đĩa CD nhạc, mật khẩu bảo vệ thông tin nhạy cảm và làm cho khả năng khởi động đĩa.

Ashampoo Burning Studio là một chương trình mà không cho phép anh để thiêu hủy các hồ sơ của anh, âm nhạc, chụp hình và ảnh động để CD, DVD và Blu-ray thay đĩa đi. Anh có thể hỗ trợ và bảo vệ nhạy cảm với dữ liệu của tập tin mã hóa, làm bản sao hoàn hảo của CDs, DVDs và Blu-ray cái đĩa, tác giả và tạo ra bộ phim và chiếu ảnh cái đĩa trong HD chất lượng.
Thông tin được cập nhật vào: